Уроци за водата обогатиха часовете по различни учебни предмети

През тази учебна година, защитавайки гордо признанието, че сме Екоучилище, отново следвахме 7-те стъпки и работихме по тема „ВОДА“. В стъпка пет, която е „Връзка с учебната програма“, четирима преподаватели от различни предметни области в прогимназия направиха уроци, посветени на темата. При г-жа Йорданка Мирчева-Гайдаржи в кабинета по химия и физика учениците създаваха комикси, посветени […]

Read More