април 2nd, 2024

Японски театър в класната стая за началото на пролетта

В петък, последния ден преди ваканцията, отпразнувахме настъпилата пролет с приказката „Бен Пролетен елен“, представена като камишибай театър от нашата прекрасна приятелка Вяра Михайлова от Интернационална асоциация EducArt. Автор на приказката е Анастасия Новикова от екипа на сдружението. С учениците от 3-ти клас на г-жа Татяна Маринова и 4-тите класове на г-жа Тошка Пенчева и […]

Read More

Открит урок за споделяне на добри практики при подготовката за НВО по БЕЛ в четвърти клас

Учениците от 4. „г“ клас с класен ръководител г-н Цветомир Маринов показаха в открит урок пред родители и учители от различни столични училища отличната си готовност за националното външно оценяване по БЕЛ. Часът следваше реалните модули на изпита – аудиодиктовка, решаване на тест с избираеми отговори и попълване на бланка по официалния образец. След всяка […]

Read More