Посещение на д-р Ваня Кастрева, началник на РУО - София-град