Първата от трите мобилности по ERASMUS+ вече е факт, наш екип е в Барселона

Проектът ни по ЕRASMUS + , 2019-1-BG01-KA101-061329 „Нашето училище сбъдва мечти“ вече е в процес на реализация. Виолета Бимбова-Туфан, заместник-директор по учебната дейност и Елена Иванчева-Митрова, начален учител, са на обучение в Барселона. Там нашите колеги са на обучение по програма на EUROPASS – A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers.  

Read More

75.ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Е ОБЯВЕНО ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година. Това са 395 иновативни училища от 133 населени места – от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Мотивите за решението са в резултат […]

Read More

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ! Пожелаваме Ви да продължите смело по пътя на познанието, да бъдете отговорни ученици – учещи, знаещи, можещи. Постигайте мечти, борете се непоколебимо с всяко препятствие, за да бъдете в утрешния ден образовани европейци, достойни граждани, отговорни родители и прекрасни хора. И не ни забравяйте! Вратите на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ са […]

Read More

Репортаж на Нова ТВ за 75.ОУ „Тодор Каблешков“

Нова ТВ Nova Tv излъчи репортажа за нашето училище. Г-жа Лава Коцева, директор на училището и целият ръководен и преподавателски екип са в основата на голямата промяна, която 75. ОУ търпи от началото на 2018/2019 година.   Връзка към репортажа    

Read More

Посещение на учители в с. Мирково

Двадесет и осем педагогически специалисти от 75.ОУ „Тодор Каблешков“ посетиха училището в с. Мирково по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Двата педагогически колектива обмениха ценни идеи и добри практики, които […]

Read More

Обявяване на заявители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ОУ“Тодор Каблешков“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители: 1.Заявител по Схема „Училищен плод“ –  „МВН-2“ ЕООД, с максимален брой доставки за всяка учебна година 590 бр.; 2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –   ЕТ […]

Read More

Трето класиране

Няма подадени нови заявление и към момента училището обявява 12 свободни места за ученици в I клас за учебната 2019/2020 година.

Read More

75. ОУ „Тодор Каблешков“ на фестивала „Отворено сърце“

На 07 и 08 юни ученици, учители и ръководството участваха в деветия фестивал „Отворено сърце“, организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в град Велико Търново. Над 1500 ученици и близо 100 училища от цялата страна представиха различни изпълнения, а най-добрите бяха наградени.

Read More

Посещение в „МУЗЕЙКО“ по проект „За по-здрави деца“

На 08.06.2019 г. ученици от начален етап на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ посеетиха „Музейко“ по покана на Нестле, в изпълнение на Национална програма „За по-здрави деца“. Децата участваха в уроци по програма „Природата за всички“ и правиха Вкусна био-градинка.

Read More
Page 20 of 27« First...10...1819202122...Last »