75 ОУ с презентация на национален директорски форум

Национална работна среща на директори и заместник-директори на образователни институции от страната, организирана от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, се проведе в Трявна от 11 до 13 октомври.
Срещата започна с ползотворна дискусия по всички глобални образователни теми с активното участие на министър Красимир Вълчев.
Директорът на 75 ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София – Лава Коцева, съвместно с директорът на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово – Красимира Благоева, представиха добри практики в работата с уязвими групи. Независимо от различията в спецификата на двете училища, те споделиха общи проблеми и решения в работата си с тази общност.