75. ОУ стана част от програма „Екоучилища“

На 26 октомври направихме своята първа стъпка към сертифицирането ни като Екоучилище, чрез създаване на Екокомитет.

Негови членове станаха нашият директор г-жа Лава Коцева, ученици, представящи отделни паралелки в училище, преподаватели от начален и прогимназиален етап, представители на Обществения съвет, домакин и представител на фирма Екобулпак.

При тази първа среща на комитета, на членовете беше представен филм за разделното събиране на отпадъци и рециклирането му, от г-жа Петя Радева (PR на организация Екобулпак).

Всички участници бяха поздравени от ученици от 7”б” клас, които от миналта година са част от група по интереси “Климатът и ние” с ръководител г-жа Виолета Бимбова -Туфан и изпълниха песен за Земята, облечени с тениски, върху които са техните авторски картини на екологична тематика.

Празникът завърши емоционално и зареждащо, чрез връчване на отличителни знаци (баджове и зелени шалчета) на всеки член на комитета.

Общата снимка в края усмихна всички и си пожелахме да преминем успешно през всички предстоящи ни стъпки по програма „Екоучилища“!

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.