Интерактивно преподаване – как ученици станаха изследователи в урок по география

Населението на Африка проучваха и анализираха учениците от 5.“В“ клас в открит урок по география и икономика.

Г-жа Виолета Бимбова-Туфан структурира новото знание чрез мисловна карта, която всички заедно попълваха в хода на часа. Така учениците сами достигнаха до важните открития и заключения в урока. Преди да навлязат в новата тема малките изследователи припомниха природно-географските характеристики на континента, използвайки същия подход с богато нагледно представяне на информацията.

Особено впечатляващи за любознателните откриватели бяха различните народности, които живеят в Африка. На интерактивната дъска г-жа Бимбова показа кадри от местния живот и обичаи.

В края на урока най-активните ученици получиха право да участват в традиционната месечна географска томбола и с радост пуснаха листчетата си в кутията с имена.