Екокомитетът на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ прие план за действие

На 16 ноември Екокомитетът към 75.ОУ се събра, за да разработи Стъпка 2 и Стъпка 3 по програма Екоучилища. Направен бе екологичен преглед с оценка на състоянието на околната среда на училището, след което участниците разработиха план за действие – изготвяне и изпълнение, като избраната тема, по която училищната общност ще обедини сили е „Отпадъци и замърсяване“. Срещата за пореден път усмихна и зареди с положителни емоции всички членове на Екокомитета. Предложените дейности по Стъпка 3 отразяват голямото желание на ученици и учители нашето училище, неговият двор и районът около него да станат по-чисти и по-привлекателни за различни инициативи, както и да се намали личният ежедневен отпадък на всеки от училищната общност. На срещата идеи дадоха и хигиенистките Ани Калчева и Зоя Сашева, които имат безценен поглед по темата.