Проф. дпн Румяна Танкова изнесе лекция на учителите в 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Проф. дпн Румяна Танкова, декан на педагогическия факултет на ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, проведе обучение на началните учители в 75. ОУ „Тодор Каблешков“, по време на което представи иновативни техники и методи за успешно ограмотяване в начален етап. По време на обучението, провело се на 17.05.2019 г., бяха обсъдени важни теми, касаещи спецификата на работа на педагогическите ни специалисти, за които проф. Танкова бе подготвила конкретни иновативни решения. Ръководството и екипът на 75. ОУ изказват своята благодарност към проф. Румяна Танкова за позитивния и добронамерен подход, с чието положително влияние ще постигнем по-добри резултати в учебния процес.

 

<iframe src=“https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fou75sofia%2Fposts%2F602076180312274&width=500″ width=“500″ height=“840″ style=“border:none;overflow:hidden“ scrolling=“no“ frameborder=“0″ allowTransparency=“true“ allow=“encrypted-media“></iframe>