Нашето училище е част от проект за измерване на качеството на въздуха

От днес нашето училище е част от десетте столични образователни институции, в които ще се измерва качеството на въздуха. Представители на сдружение Въздух за Здраве днес монтираха в училището ни измервателни пособия, които след един месец ще бъдат отчетени. Г-жа Лава Коцева, директор на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, даде разрешение резултатите да бъдат оповестени официално и жителите на квартала да бъдат осведомени за измерените нива на азотен диоксид и фини прахови частици.