УЧИЛИЩЕ В ОБЛАКА

Скъпи приятели,
Само за една седмица повече от половината учители в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ вече използват своите профили в Microsoft Office 365, активно обменят служебна поща и използват облачното пространство. В рамките на 14 дни в училището са проведени 6 /шест/ вътрешноучилищни квалификации, водени от заместник-директор Галина Тимова, в които участие са взели 33 учители. Стаситиката, която публикуваме, красноречиво говори за това как един мотивиран екип може да постигне огромен напредък за много кратко време.
Всеки ден ставаме все по-добри!