Проект Подкрепа за успех

Проект „Подкрепа за успех“ 

летни занимания в начален етап за учебната 2019/2020 година за осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

 

Клас Преподавател Период Начален час Общо часове Място
Георги Велков 04.06-03.07.2020 9:00 80 к-т Английски език
Павлина Иванова 04.06-03.07.2020 9:00 80 к-т Педагог. съветник
Елена Иванчева 04.06-03.07.2020 9:00 70 к-т Природни науки
Елена Иванчева 04.06-03.07.2020 13:00 70 к-т Природни науки
Ренета Русинова 04.06-03.07.2020 9:00 80 к-т Математика
IIа Стефан Стефанов 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIа
IIб Радка Прихова 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIб
IIв Десислава Панайотова 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIв
IIг Антония Димитрова 04.06-03.07.2020 9:00 70 класна стая IIг
IIг Антония Димитрова 04.06-03.07.2020 13:00 70 класна стая IIг
IIд Марияна Манолова 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIд
IIIа Мими Иванова 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIIа
IIIа Мими Иванова 04.06-03.07.2020 13:00 80 класна стая IIIа
IIIб Йорданка Манова 04.06-03.07.2020 9:00 80 класна стая IIIб
IIIб Йорданка Манова 04.06-03.07.2020 13:00 80 класна стая IIIб
IIIв Татяна Маринова 04.06-03.07.2020 9:00 70 класна стая IIIв
IIIв Татяна Маринова 04.06-03.07.2020 13:00 70 класна стая IIIв
IIIд Христина Герджикова 04.06-03.07.2020 9:00 70 класна стая IIIд
IIIд Христина Герджикова 04.06-03.07.2020 13:00 70 класна стая IIIд
IVа Цветомир Маринов 16.06-15.07.2020 9:00 70 класна стая IVа
IVа Цветомир Маринов 16.06-15.07.2020 13:00 70 класна стая IVа
IVб Зорница Филипова 16.06-15.07.2020 9:00 80 класна стая IVб
IVв Йордан Петков 16.06-15.07.2020 9:00 70 класна стая IVв
IVв Йордан Петков 16.06-15.07.2020 9:00 70 класна стая IVв
IVг Георги Ганев 16.06-15.07.2020 9:00 80 класна стая IVг
IVд Снежана Славкова 16.06-15.07.2020 9:00 80 класна стая IVд