От месец февруари 2019 г. в 75.ОУ “Тодор Каблешков” се прилага дигитална политика за създаване на практически умения за професионална и гражданска активност в условията на общество, белязано от нарастващото значение на новите информационни и комуникационни технологии.

Дигиталната политика преминава през етап на проучване на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите специалисти. След анализ на резултатите се планират и реализират обучения в различни области – базови знания за хардуер и софтуер, безопасност и сигурност в интернет, образователни платформи, учебни ресурси, Microsoft Office 365 и др.

https://www.youtube.com/watch?v=VnPW9bYvypY