Ученическият парламент организира спортен празник на 25 май

По идея на Ученическия парламент на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, неучебният ден след празника на българската азбука, просвета и култура беше посветен на спортни състезания на открито.

Това е първото събитие, подготвено и реализирано изцяло от Ученическия парламент. В началото на месеца, след вътрешно обсъждане, представители на парламента внесоха писмено предложение до директора на училището за провеждане на спортния празник на 25 май. След това сами поканиха останалите ученици, направиха сценарий за игрите, подготвиха терена и разпределиха участниците в отделните зони. Гордеем се, че учениците ни показват отговорност и самостоятелност като истински лидери.