Ученици от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще бъдат КИБЕР СКАУТИ

Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Имаме щастието да Ви споделим, че сме едно от малкото училища, избрани от Българския Център за безопасен интернет за обучение ученици за КИБЕР СКАУТИ.
Обучителната програма постига следните цели:
– децата умеят да разпознават рисковете в интернет;
– владеят стратегии за справяне;
– познават съществуващите възможности за помощ и докладване;
– знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали;
– могат да предадат своето знание на връстниците си в неформален разговор;
– могат да изнесат групова презентация по тема, свързана с онлайн рисковете и уменията за справяне.

Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и безопасно поведение в интернет и го популяризират сред своите връстници. Сертифицираният киберскаут е обучен ученик, който:

1) Дава пример за безопасно и отговорно поведение онлайн на своите връстници.

2) Съветва своите връстници при проблем в интернет.

3) Организира и провежда публични дейности, насочени към своите връстници.

Методиката на обучението е изградена върху принципите на автономност, учене чрез преживяване и учене чрез съпреживяване. През първия ден на обучението, посредством подкрепяща среда и интерактивни методи, участниците поетапно се сблъскват с предизвикателства, свързани с основните рискове в онлайн пространството и с начините за справяне с тях, рефлектират върху преживяването си и прилагат наученото във всеки следващ етап на обучението. През втория ден, участниците използват натрупаните знания за да влязат в ролята на киберскаути като дават съвети на връстници и организират публични дейности, насочени към връстници, в симулирани ситуации. Методиката развива както тези практични умения, така и уменията за работа в екип и критичното мислене на участниците.

Успешно преминалите през обучението киберскаути получават сертификат и имат възможност да участват в състезание с обучените ученици от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности, насочени към връстници. Киберскаутите могат да се разделят по желание на отряди, които да проведат своя инициатива. Състезанието е между всички отряди, като е възможно да има няколко такива в едно и също училище, при което те се състезават не само с отрядите от другите градове и училища, но и помежду си. Специално жури излъчва трите най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. Паралелно със състезанието, отрядите получават възможност да участват в месечни мисии, чрез които да развиват уменията си на киберскаути.

През 2015 г. обученията обхванаха ученици от 5 и 6 клас в Смолян, Видин, Кула, Белоградчик, Брегово, Шумен, Плевен, Милковица, Червен бряг, Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг и Голямо Градище. През 2016 г. бяха обучени ученици от Божурище, Елена, Ахелой, Шабла, Панагюрище и Стара Загора. Програмата продължи успешно и през 2017 година, като вече през обучението преминаха ученици от Пазарджик, София, Оряхово, Свищов, Дългопол, Раковски и Радомир, Белозем и с.Чалъкови, Пловдив, Кюстендил и Елена. Проведе се и четвъртият сезон на програмата, в рамките на който се проведоха още общо 18 обучения в населени места из цялата страна – в училища от София, Пловдив, Карлово, Калофер, Копривщица, Асеновград, Горна Оряховица, Кубрат, Ямбол, Добрич, Гоце Делчев и Брезница, Русе, Шумен, Търговище и Силистра.

През декември 2017 г. програма „Киберскаут“ бе класирана на девето място в Европа от Европейската мрежа за превенция на престъпността (European Crime Prevention Network) и бе представена в рамките на конференция на добрите практики в Талин, Естония (държавата, председателстваща по това време Съвета на Европейския съюз).