Стартира конкурсът за творчески екипи, които ще създадат училищни химни

20.11.2023 г.

13 училища и повече от 8500 ученици вече се радват на своите химни и честват празниците си под звуците на специално създадено за тях музикално произведение. Това е факт благодарение на големия успех на последните две издания на инициативата „Светилник“.

На 1 октомври, Деня на музиката, стартира третото издание на Светилник 2022/2023: И мойте песни все ще се четат!, като беше обявен конкурс за училища в осем общини на страната. Тази година инициативата ще се проведе под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. Тя е подкрепена и от редица партньори и съмишленици, които изразиха своята признателност и през последните две издания.

Повече за началото на третия сезон на инициативата можете да научите тук.

ЗА КАКВО МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Културния фонд на МУЗИКАУТОР и предоставя възможност на автори на музика, текст и аранжимент да сформират творчески екипи, които да създадат химни за избраните осем училища.

Един творчески екип има право да подаде заявление за създаване на химн на до две училища, като в случай че бъде избран, той следва да реализира музикални произведения и за двете учебни заведения. Творческата идея и предложение трябва да бъдат авторски, уникални и специално създадени за конкретното училище.

Всеки творчески екип ще получи брутно възнаграждение, както следва:

►За създаване на музика: 1800 лева

►За създаване на текст: 1800 лева

►За създаване на аранжимент: 1300 лева

В рамките на инициативата „Светилник“ 2023/2024 творческите екипи могат да кандидатстват за създаване на училищен химн на следните училища:

► 75. Основно училище „Тодор Каблешков“, гр. София – презентация за училището и напътствия

► 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София – презентация за училището и напътствия

► Второ основно училище “Христо Смирненски“, гр. Сандански – презентация за училището и напътствия

► Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, гр. Русе – презентация за училището и напътствия

► Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна – презентация за училището и напътствия

► Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Бургас – презентация за училището и напътствия

► Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сливен– презентация за училището и напътствия

► Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол – презентация за училището и напътствия

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

► Творческите екипи се състоят от минимум двама членове, които съвместно изработват музика, текст и аранжимент.

► Всеки творчески екип избира и кандидатства за създаване на училищен химн максимум на две от училищата, като прилага демо запис на идеята си, няколко вариации на идеята си или няколко различни идеи.

► С кандидатстването си в инициативата „Светилник“ 2023/2024 творческият екип се съгласява, че ако бъде избран от училището, следва да:

– завърши произведението, като предаде партитура, канто с текст, финален текст, както и звуков файл с аранжимент, съдържащ всички елементи и тракове на всички инструменти, които ще бъдат включени във финалния звукозапис

– участва във всички дейности до финализирането на химна и издаването на звукозаписа.

► Творческите екипи заявяват готовност за работа и взаимодействие на територията на училището/ата, за което/които са избрали да кандидатстват. В случай че един творчески екип бъде избран от две училища, той не може да направи отказ за едното от тях.

► Предложението за химн следва да кореспондира с идентичността, ценностите и стилистиката на училището, за което кандидатства творческият екип.

► Всеки автор в творческия екип следва да е член на МУЗИКАУТОР или е подал заявление за членство, заплатил е членския си внос и няма задължения към сдружението.

► Всеки автор в творческия екип не следва да работи по трудов или по граждански договор в/с училището, за създаването на чийто химн кандидатства.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

1. Всички творчески екипи, които искат да вземат участие в инициативата, следва да се запознаят с Условията за участие на творчески екипи в инициативата „Светилник“ 2023/2024

2. Попълнете Заявление за участие в инициативата „Светилник“ на един от следните адреси:

► https://forms.gle/vS1WWHB3DaufbupL8 за 75. ОУ „Тодор Каблешков“, гр. София

► https://forms.gle/mifTqYwkRuvaGvEp7 за 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София

► https://forms.gle/T4a2XCBZbpnCHaf26 за Второ ОУ “Христо Смирненски“, гр. Сандански

► https://forms.gle/wywWk13wWQJzxrm67 за НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, гр. Русе

► https://forms.gle/FiTukQRdbERmLmTf6 за СУХНИ „Константин Преславски“, гр. Варна

► https://forms.gle/WRAGNPYpkpoQGmyq5 за СУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас

► https://forms.gle/KabkM7bQcEag7UeQ9​ за ОУ „Христо Ботев“, гр. Сливен

► https://forms.gle/s2nH2tp2bTcjYL368 за ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол

3. Попълнете, подпишете, сканирайте и приложете към заявлението Декларация за съгласие на творческия екип, подписана от всички негови членове

КРАЕН СРОК

Крайният срок за подаване на заявления е 17.00 ч. на 12 декември 2023 г. Заявления, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

► Формална проверка – администрацията на сдружението проверява дали творческите екипи отговарят на условията за кандидатстване и дали подадената в заявленията им информация е изчерпателна. В случай че администрацията установи пропуски в заявление на творческия екип, той следва да ги отстрани в 3-дневен срок от уведомяването, но не по-късно от 16.00 часа на 12.12.2023 г.

► Оценяване на проектите от конкретното училище – всяко училище извършва оценяване на получените кандидатури. Училището избира самостоятелно творческия екип, с който иска да работи по създаването на химна, и обосновава своя избор.

ВАЖНО

Резултатите ще бъдат обявени на официалната интернет страница на МУЗИКАУТОР www.musicautor.org

Очакваме Вашите заявления до 12 декември 2023 г., 17.00 часа!

Екипът на МУЗИКАУТОР

Имейл: svetilnik@musicautor.org

Телефон: 0888 46 22 43

Лице за контакт: Кристина Стоянова