Работа по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“

В 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се осъществява висококачествена работа с ученици по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“.

Кабинетът за допълнителна подкрепа е оборудван с най-новите системи за работа с деца със СОП и деца в риск. Разполага с пясъчна табла, Дърво – четири сезона, мултифункционална кула, фонологични карти, игра за дихателни упражнения, манипулативни дъски, терапевтични албуми за корекция на езикови дефицити, „Градът“- за езиково развитие и други.