Първо заседание на Обществения съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“

Общественият съвет към 75. ОУ Тодор Каблешков“ проведе заседание, на което г-жа Лава Коцева, директор на училището, представи концепциите за иновативно училище и за промяна на статута на училището в обединено. Членовете на съвета привестваха идеите на новия ръководен екип. Г-н Стоян Калев, новоизбраният председател на Обещствения съвет, сподели някои идеи, които могат да бъдат приложени за постигане на целите на иновативното училище. Бяха обсъдени още мерки за подобряване на качеството в учебния процес и варианти за привличане на трайно отсъстващите ученици.