Проект „Светулка – освети мрака“ в 75. ОУ „Тодор Каблешков“

75. ОУ „Тодор Каблешков“ е участник в проект за превенция на трафика с деца за сексуална експлоатация в България, организиран от SOS Детски селища, България. Проект „Светулка – освети мрака“ ще реализира образователни кампании за деца в 12 пилотни училища в България, в които възпитаниците ни ще разберат какво е трафик на хора, какви са причините за него, как се случва и как да се предпазят сами да не станат жертви.