Предучилищна група

Прием за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За учебната 2024/2025 година 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще приеме деца в следните подготвителни групи:

  • 6-годишни – 4 групи
  • 5-годишни – 2 групи

Можете да подадете кандидатурата на Вашето дете по електронен път, като създадете профил в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас или като актуализирате данните във вече съществуващ такъв. Може да заявите кандидатури за повече от едно училище и/или детска градина.

Може да подадете заявление за кандидатстване в Подготвителна група и в канцеларията на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, като е необходимо да носите акт за раждане на детето.