Празник на буквите в 1.“Г“ клас

Дали дете в първи клас може да прочете гладко непознат текст? Учениците на г-н Георги Ганев от 1.“Г“ клас показаха, че се справят отлично на всяка случайно избрана страница.

На своя Празник на буквите те отдадоха дължимото и на числата, като решаваха задачи със събиране и изваждане до 20 и изпяха песен за любимата математика.

С усмихнатото си представяне учениците създадоха неповторима атмосфера и зарадваха родителите и учителите си.