Близо 100 четвъртокласници от 75. ОУ се явяват на НВО

Какви са правилата за провеждане на изпитите

На 29 и на 30 май 2023 година ще се проведе националното външно оценяване в края на 4-ти клас. В 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в момента учат 98 четвъртокласници, разпределени в пет паралелки.

В понеделник е изпитът по български език и литература (БЕЛ), на който учениците ще решават писмен тест в рамките на 60 минути. За деца със специални образователни потребности са предвидени 30 минути повече. Тестът по български език и литература включва диктовка, записана на аудиофайл, езикови задачи с избираем отговор, текст за четене с разбиране и тестови задачи към него, както и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор. 

Изпитът по математика е във вторник, 30 май. Тестът е от 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, пет с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една текстова задача с три подусловия.

Изпитите започват в 10:00 ч., а учениците трябва да са по местата си в залата не по-късно от 9:45 ч. Те трябва да пишат с химикалка с черен цвят, а на изпита по математика може да се ползват линия, пергел и триъгълник.

Оценките от националното външно оценяване в края на четвърти клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование. Максималният брой точки на всеки изпит е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.

Успех на всички ученици!

Следват инструктажите за провеждане на изпитите.