НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!
Пожелаваме Ви да продължите смело по пътя на познанието, да бъдете отговорни ученици – учещи, знаещи, можещи. Постигайте мечти, борете се непоколебимо с всяко препятствие, за да бъдете в утрешния ден образовани европейци, достойни граждани, отговорни родители и прекрасни хора. И не ни забравяйте! Вратите на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ са винаги отворени за Вас, да споделите успехите си с идните поколения, да разкажете за личните си постижения!