Министър Иванка Шалапатова подкрепи идеята на 75. ОУ за привличане на доброволци

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова посети 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и се запозна с визията на училищния екип за развитие и за подкрепа на учениците, застрашени от отпадане от образователната система. Бяха коментирани успешни практики за социално включване чрез участие в проекти за развиване на талантите на децата и работа с техните семейства. Ръководителят на Управляващия орган на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов представи възможностите за европейско финансиране на проекти, насочени към борбата с детската бедност, включително чрез включване на родителите в обучение и последваща заетост.

„За да намалим детската бедност, трябва да достигнем до онзи момент, в който ще имаме информация за индивидуалните потребности от подкрепа на всяко дете и семейство. В този процес изключително важна роля имат общините. На база получените данни е необходимо да се набележат целеви мерки за работа при всеки конкретен случай, които да бъдат изпълнявани от социални работници и доброволци“, каза министър Шалапатова.

Екипът на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ представи иновацията, с която кандидатства пред МОН за новата учебна година, за постоянна работа с мрежа от доброволци, които да подпомагат учителите и учениците в извънкласната дейност и в хода на учебния процес – инициатива, вдъхновена от опита на Израел. Социалният министър изрази готовност да съдейства за успешната реализация на тази идея и се ангажира лично да постави пред свои колеги в правителството въпроси, свързани със здравеопазването, ролята на полицията в квартал Факултета и взаимодействието между институциите.

Министър Шалапатова постави въпроси за конкретни детайли от работата на учителите на терен, както и за психологическата подкрепа на децата. Тя се съгласи с позицията на Александър Манов, преподавател по физическо възпитание и спорт, че таксите на спортните клубове са възпиращ фактор за много деца, затова е добре да се помисли как да се улесни достъпът до спортни и културни занимания.

„Това, което вие давате на тези деца, за да израснат като личности, е вярата, че могат да успеят. Всяко едно дете, на което вие подавате ръка да тръгне по пътя си, е една спасена съдба“, каза министър Иванка Шалапатова.

Гостите разгледаха модерно оборудвания кабинет по природни науки, запознаха се с плановете за изграждане на STEM зона и за построяване на многофункционално спортно игрище в двора на училището. Видяха пространството за хранене и възможностите за осигуряване на топъл обяд на учениците.

Инициаторът на посещението Яков Джераси, председател на „Международна фондация България“ и голям приятел на 75. ОУ „Тодор Каблешков“, разказа за съвместните проекти с Детския хор на БНР, Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и хореографа Радослава Добрева. Той подари на министър Шалапатова книгата на Михаел Бар-Зоар „Спасение“, посветена на спасяването на българските евреи.

Министерството на труда и социалната политика съобщи за посещението в специална публикация на своя сайт.