Кан Академия става постоянна част от образователния процес в 75. ОУ

Можем ли да използваме дигитални инструменти в класната стая, когато учениците имат драстична разлика в знанията?

На 28 септември учителите от 75. ОУ “Тодор Каблешков” се убедиха, че това е възможно и може да бъде лесно. Те взеха участие в обучение, проведено от сдружение Образование без раници (https://obr.education) в рамките на проекта “По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“.

С помощта на обучителя Светлана Горанова учителите се регистрираха в Кан Академия и преминаха през различните функционалности на учебна платформа N:1 в света (https://bg.khanacademy.org). Инструментариумът на Кан Академия (Учене до Майсторство, Канониада, програмите за подготовка за НВО и други) е безплатен и изключително полезен при работа с учениците, особено при запълване на пропуски в знанията им. Платформата предоставя по ангажиращ, интересен и персонализиран начин на усвояване на учебния материал, с гарантирани и научно доказани резултати.

Проектът “По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия“ е финансиран от Фондация УниКредит и се изпълнява от „Образование без раници“ в партньорство със 75. ОУ “Тодор Каблешков” и 71. СУ „Пейо К. Яворов“. Повече за проекта – тук: https://obr.education/navaksvane-na-propuskite-po…/