Зеленият флаг се развя пред 75. ОУ

Точно в 9:00 часа на 15.06.2023 г. пред 75. ОУ „Тодор Каблешков“ тържествено беше издигнат зеленият флаг, който показва, че вече сме част от световната мрежа Eco-Schools.

Получихме това признание, след като изпълнихме всички 7 стъпки по програма „Екоучилища“ – „Влез в зеления кръг“, съвместен проект на на Българско движение „Син флаг“ Bulgarian Blue Flag Movement и Девин ЕАД, подкрепен от МОН и МОСВ.

Движещата сила на всички дейности бяха учениците от Еко комитета на нашето училище и учителите Вили Бимбова-Туфан, Йорданка Мирчева-Гайдаржи, Антоанета Карацанева, Таня Велева и Данаил Райков. Техният ентусиазъм обаче увлече цялата училищна общност и даде началото на истинска промяна към екологично мислене и поведение.