Закуска с кауза всеки четвъртък

На 9 март, четвъртък, по време на голямото междучасие, в кабинета по география, се състоя първата обща закуска на ученици и учители. Нейната цел е да намалим въглеродния отпечатък и да се борим за нулев отпадък, като всеки донесе здравословна храна от вкъщи в кутия за многократна употреба. По идея на Еко-комитета на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ такава закуска ще има всеки четвъртък.

По-рано през седмицата ученици от групата по интереси „Климатът и ние“ с ръководител г-жа Виолета Бимбова изработиха специална маса от отпадъчни материали – празните кутии от дарението на БЧК за Деня на здравето в нашето училище.

Учениците, които до края на май месец имат най-често участие и разнообразно приготвена закуска ще бъдат наградени през юни, а тези с най-интересно шише за многократна употреба ще бъдат наградени през март по случай Деня на водата. Тези два конкурса са част от плана за действие по програма Екоучилища, който бе приет от Еко-комитета на 75. ОУ.