Александър Манов и Цветомир Маринов са новите заместник-директори по учебната дейност

От началото на втория учебен срок учителите Александър Манов и Цветомир Маринов поеха новите си задължения като заместник-директори по учебната дейност. Цветомир Маринов ще отговаря за началния етап и подготвителните групи, а Александър Манов – за прогимназия.

Двамата започват работа в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ по едно и също време – през есента на 2019-та година. Цветомир Маринов е магистър по Начална училищна педагогика от ПУ „Паисий Хилендарски“, завършил програмата „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“; работи и като образователен експерт в сдружение “Образование без раници” с фокус върху обученията на учители. Александър Манов е учител по физическо възпитание и спорт, възпитаник на Националната спортна академия; магистър по „Образователен мениджмънт“ в СУ „Св. Климент Охридски“.