Документи

за иновативно училище

Декларация от председателя на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Протокол от Педагогически съвет №3

Протокол от Педагогически съвет №4

Декларация на директора за събрани и съхранени 70 бр. декларации от родители

 

Информация и доказателства, свързани с ефективната приложимост на предложената иновация ( 12.т.)

Линк към страницата на заместник-директора на училището, който ще провежда иновацията

Формуляр за кандидатстване-без ограничения по символи

Комуникация на партньорството между учители и родители в училище, автор Силвия Цветанска

Комуникация с родителите, която подобрява общуването и участието им в училищния живот

Комуникация с родителите, която подобрява общуването и участието им в училищния живот, част 2

 

Ресурсна обезпеченост на иновацията ( 14.т.)

 Ресурсна обезпеченост на проект „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ МЕЧТИ“