Ученическият съвет в действие

Един от най-енергичните двигатели на промяната в нашето училище са … децата. Едва от месец февруари, когато е създаден Ученическият съвет, се генерират и реализират уникални идеи, свързани с празници, подобрения в училището, посещения на различни събития и др. Прдеставителите на Ученическия съвет към 75. ОУ имат прекрасни идеи, които успяват да реализират заедно, да […]

Read More