Ученически съвет

Днес, 25.02.2019 г., Ученическият съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и заместник-директор Галина Тимова се събраха на заседание и обсъдиха различни идеи за отбелязване на Деня срещу тормоза и агресията в училище, познат като Ден на розовата фланелка.

 

Участници в Ученическия съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“ поднесоха цветя и почетоха паметта на Апостола

Св. Валентин в 75. ОУ „Тодор Каблешков“, организиран от Ученическия съвет

13.02.2019 г. Заседание на Ученическия съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“ с провеждане на демократични избори за председател и заместник-председатели

 

06.02.2019 г. Първо заседание на Ученическия съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“