Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година