Работа с родители

Децата от предучилищна група 6-годишни са нетърпели да правят мартенички, а по-красиви мартенички стават, само когато мама помага. Нашето училище работи за приобщаване на родителите към всички процеси, които протичат в образователната ни институция.