75. ОУ "Тодор Каблешков"

Иновативни методи на преподаване, модернизирана и обновена материална база.

Желаното училище