Успешно завърши втората мобилност по проект  № 2019-1-BG01-KA101-061329 „Нашето училище сбъдва мечти“, съфинансиран от Европейския съюз по програма Еразъм+

 

 

 

 

На 15.10.2019 г. при посещение в училището ни на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и началника на Регионалното управление на образованието София-град д-р Ваня Кастрева бяха представени част от впечатленията и идеите, придобити по време на мобилността във Финландия.

За повече информация – тук

 

На 06.11.2019 г. бе проведено официалното представяне на резултатите от мобилността в Хелзинки, Финландия по проект „Нашето училище сбъдва мечти“ с номер  № 2019-1-BG01-KA101-061329 съфинансиран от Европейския съюз за учителите от училището.

В два отделни панела бе излъчен филм, създаден целево за разпространение на резултатите. Координаторът по проекта г-жа Галина Тимова сподели пред колегията впечатленията си в разкази по снимките.

От 11:00 ч. бяха поканени учителите от прогимназиален етап:

 

От 12:00 ч. филмът с резултатите бе представен и на учителите от начален етап:

 

Споделеният филм предизвика интересна дискусия сред учителите. Повечето от тях откриха много общи черти с това, което вече правим в училището. Разговаряхме за малките промени, които могат да започнат тук и сега, както и за големите, които трябва да се случат на управленско ниво.