Завърши първата от трите мобилности на нашия екип, които се осъществяват в подкрепа на проект  № 2019-1-BG01-KA101-061329 – “Нашето училище сбъдва мечти” по програма “ЕРАЗЪМ+”, съфинансиран на Европейския съюз.

Виолета Бимбова-Туфан, заместник-директор в 75.ОУ “Тодор Каблешков” и Елена Иванчева-Митрова, начален учител, бяха участници в обучителен курс “A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers” в Барселона, Испания.

 

 

 

 

Представяне на добри практики в 75.ОУ “Тодор Каблешков”

Ден 1