С радост споделяме, че проектното ни предложение по програма ERASMUS+, ключова дейност 1, “Нашето училище сбъдва мечти” е одобрено и ще бъде реализирано.

Проектът ни, регистриран с № 2019-1-BG01-KA101-061329, предстои да бъде изпълнен от екип от педагогически специалисти, които ще посетят тематични обучения във Финландия, Испания и Гърция.