С радост споделяме, че проектното ни предложение по програма ERASMUS+, ключова дейност 1, “Нашето училище сбъдва мечти” е одобрено и ще бъде реализирано.

Проектът ни, регистриран с № 2019-1-BG01-KA101-061329, предстои да бъде изпълнен от екип от педагогически специалисти, които ще посетят тематични обучения във Финландия, Испания и Гърция.

 

Предстоят изплълнения на следните мобилности:

1.Барселона, Испания от 26.08.2019 до 31.08.2019

A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers

2. Хелзинки, Финландия от 06.10.2019 до 12.10.2019
Структуриран курс, който ефективно съчетава педагогически посещения в училища, работни срещи и семинари. Програма се изпълнява по време на академичния срок, когато училищата и институтите могат да покажат жизнеността на ежедневието и дейността си.

 

3. Атина, Гърция от 21.10.2019 до 26.10.2019

Designing Inclusive Educational Environments

 

БАРСЕЛОНА – ПЪРВА МОБИЛНОСТ ЗА НАШИЯ ЕКИП

Проектът ни по ЕRASMUS + , 2019-1-BG01-KA101-061329 “Нашето училище сбъдва мечти” вече е в процес на реализация. Виолета Бимбова-Туфан, заместник-директор по учебната дейност и Елена Иванчева-Митрова, начален учител, са на обучение в Барселона. Там нашите колеги са на обучение по програма на EUROPASS – A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers.

 

Нашите педагогически специалисти Виолета Бимбова-Туфан и Елена Иванчева-Митрева успешно изкараха обучителен курс в Барселона по проект Еразъм +, 2019-1-BG01-KA101-061329. Оргатизацията EURO PASS предостави чудесната възможност наш учители и заместник-директор да научат нови техники за развиване на емоционална интелигентност и за работа с уязвими групи. Съвсем скоро ще бъдат проведени вътрешноучилищни квалификации за предаване на този иновативен европейски опит с нашите колеги. Предстои да представим на работна среща на наши колеги от други училища новите подходи и техники за работа.

Нашите педагогически специалисти Виолета Бимбова-Туфан и Елена Иванчева-Митрева успешно изкараха обучителен курс в Барселона по проект Еразъм +, 2019-1-BG01-KA101-061329. Оргатизацията EURO PASS предостави чудесната възможност наш учители и заместник-директор да научат нови техники за развиване на емоционална интелигентност и за работа с уязвими групи. Съвсем скоро ще бъдат проведени вътрешноучилищни квалификации за предаване на този иновативен европейски опит с нашите колеги. Предстои да представим на работна среща на наши колеги от други училища новите подходи и техники за работа.

Публикувахте от 75. основно училище "Тодор Каблешков" в Вторник, 3 септември 2019 г.