ERASMUS+

Обучение по “ERASMUS+” в Швеция

Преподавателката по география и икономика от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ Виолета Бимбова-Туфан участва през февруари в обучение по “ERASMUS+” в гр. Гьотеборг, Швеция. Тя е поканена от Юлия Анджекарска, младежки координатор на PETRI-София, част от Националния център за обществено здраве и анализи, който подкрепя овластяването на младите хора в сферата на сексуалното и репродуктивното здраве и права, равенство между половете и изграждането на мира в региона на Източна Европа и Централна Азия и извън нея.

В обучението са представени множество практики, методи и политики за здравно образование, които се прилагат в образователната система на Швеция. Виолета Бимбова е подготвила и множество фотографии и видеа от Музея на науките “Universeum” в Гьотеборг, които да представи в часовете по география и икономика. В часа на класа, като класен ръководител на 6.б клас, тя започна прилагането на част от научените техники и методи, за резултата от използването на които ще разкажем в следваща публикация.

Г-жа Бимбова сподели, че наши ученици от 6-ти и 7-ми клас, са изготвили като подарък за участниците в обучението книгоразделители с девизите на трите включени държави – Франция, България и Швеция. Всички са останали трогнати и благодарни за усилието и посланието за приятелство и единение от страна на възпитаниците на 75. ОУ „Тодор Каблешков“!

Предвижда се среща на представители на екипа на PETRI-София с нашите прогимназисти.

Проектът ни, регистриран с № 2019-1-BG01-KA101-061329, предстои да бъде изпълнен от екип от педагогически специалисти, които ще посетят тематични обучения във Финландия, Испания и Гърция.

Предстоят изплълнения на следните мобилности:

1.Барселона, Испания от 26.08.2019 до 31.08.2019

A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers

2. Хелзинки, Финландия от 06.10.2019 до 12.10.2019

Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in FINLAND

Структуриран курс, който ефективно съчетава педагогически посещения в училища, работни срещи и семинари. Програма се изпълнява по време на академичния срок, когато училищата и институтите могат да покажат жизнеността на ежедневието и дейността си.

3. Атина, Гърция от 21.10.2019 до 26.10.2019

Designing Inclusive Educational Environments

БАРСЕЛОНА – ПЪРВА МОБИЛНОСТ ЗА НАШИЯ ЕКИП

Проектът ни по ЕRASMUS + , 2019-1-BG01-KA101-061329 „Нашето училище сбъдва мечти“ вече е в процес на реализация. Виолета Бимбова-Туфан, заместник-директор по учебната дейност и Елена Иванчева-Митрова, начален учител, са на обучение в Барселона. Там нашите колеги са на обучение по програма на EUROPASS – A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers.

Нашите педагогически специалисти Виолета Бимбова-Туфан и Елена Иванчева-Митрева успешно изкараха обучителен курс в Барселона по проект Еразъм +, 2019-1-BG01-KA101-061329. Оргатизацията EURO PASS предостави чудесната възможност наш учители и заместник-директор да научат нови техники за развиване на емоционална интелигентност и за работа с уязвими групи. Съвсем скоро ще бъдат проведени вътрешноучилищни квалификации за предаване на този иновативен европейски опит с нашите колеги. Предстои да представим на работна среща на наши колеги от други училища новите подходи и техники за работа.

Втората мобилност на част от ръководния екип – Лава Коцева, директор и Галина Тимова, заместник-директор премина успешно на 13.10.2019 г. Те посетиха три училища в гр. Еспоо в близост до гр. Хелзинки и се запознаха със системите на управление, преподаване и организация в тези общински училища.

Третата мобилност на част от екипа ни завърши успешно на 26.10.2019 г., когато колегите ни Христина Герджикова, начален учител и Надежда Димитрова, учител по английски език, се завърнаха от Атина, Гърция, където се проведе курс за EUROPASS – Designing Inclusive Educational Environments, съвместно с колеги от Унгария, Испания и Белгия.И двамата обучители Фотейни Тциоциа и Димитрис Зисимополис бяха преподаватели в университета в Патра, Гърция, като Димитрис Зисимополис  е и член на Комисията по приобщаващо образование в Страстбург.По време на обучението са обхаванати теми, свързани със създаване на приобщаваща учебна среда в училище за деца със специални образователни нужди, дефиниране на приобщаващо образование, ключови принципи и ценности, преодоляване на бариерите пред участието, обучението и ресурсите в подкрепа на всички ученици, увеличаване на разнообразието в съвременните класни стаи, ефективно преподаване за всички, използване на информационни и комуникационни технологии и инструменти за подпомагане на всички учащи, включително и на приобщаващи настройки.