Иновативно училище

Изх. № 22/ 08.01.2019 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 75. ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА   ПОКАНА за провеждане на събрание на Обществения съвет към 75. ОУ „Тодор Каблешков“               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На основание чл. 16, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата […]

Read More