75.ОУ „Тодор Каблешков“ е с нов Обществен съвет

На 25 февруари се проведе среща на родителите за избор на председател и членове на  Обществения съвет. Бе представен доклад за изминалия 3-годишен мандат на Обществения съвет. Новият Обществен съвет е съставен от 9 родители и един резервен член. За председател единодушно бе избран г-н Стоян Калев.

Пожелаваме успешна и ползотворна съвместна работа през следващите три години!