75. ОУ „Тодор Каблешков“ е едно от 34-те наградени Екоучилища в страната

Получихме ново признание за сърцатата работа на учителите и учениците от 75. Основно училище „Тодор Каблешков“ в полза на природата и екологичното образование.

На 6.10.2023 г. координаторите на програма „Екоучилища“ бяха поканени на обучение и награждаване в град Пловдив. 34-те училища и детски градини, които изпълниха седемте стъпки от световния стандарт по програма Екоучилища през изминалата учебна година и получиха за усилията си Зелен флаг, бяха наградени с официален сертификат от Българско движение „Син флаг“ и международната фондация за екологично образование FEE.

Организаторите бяха много щастливи от нашите подаръци, които учениците от Екокомитета на 75. ОУ направиха от отпадъчни материали с логото на Eco-Schools. Домакините получиха и по една зелена връзка, която е отличителен аксесоар на участниците в нашия Екокомитет.

Представители на 75. ОУ на събитието бяха г-жа Виолета Бимбова-Туфан и г-жа Йорданка Мирчева, които са истински еко-вдъхновители и са зеленото сърце на инициативите в нашето училище.

На събитието в Пловдив присъстваха директори и преподаватели от 151 учебни заведения от цяла България – участници в програмата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в наши ръце“ на „Девин“ ЕАД и Българско движение „Син флаг“. Проектът води началото си от октомври 2022 г., провежда се с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. През учебната 2022-2023 г. в програмата участваха 50 училища и детски градини, като в дейностите се включиха 1 390 учители, 15 078 ученици и 869 членове на Екокомитети, сред които ученици, учители, родители, местни власти и партньори.