75. ОУ „Тодор Каблешков“ стана екоучилище

С голяма радост и гордост съобщаваме, че 75. основно училище „Тодор Каблешков“ вече е ЕКОУЧИЛИЩЕ!

Това означава, че сме сред най-добрите учебни заведения, които успешно и пълноценно са изпълнили всички 7 стъпки по проекта „Влез в Зеления кръг“, реализиран съвместно от Българско Движение „Син флаг“ и „Девин“ ЕАД.

На 15.06.2023 г., в 9:00 часа, във всички новоприсъединени Екоучилища официално ще бъде издигнат зеленият флаг – най-висшето отличие за забележителни постижения в програмата.

В световното семейство на Екоучилищата членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят и ние вече сме важна част от тази общност.