май 1st, 2023

Пробно НВО за четвъртокласниците

Месец преди Националното външно оценяване учениците от 4-ти клас тестваха знанията си на два изпита – по български език и литература и по математика. Пробното НВО се проведе в два поредни дни, в условия, аналогични на тези, при които ще протече реално. Учениците бяха разпределени в зали, различни от класните им стаи, нанасяха отговорите си […]

Read More

Празник на буквите оживи класните стаи на І клас

По добра традиция и тази пролет първокласниците тържествено изпратиха своите Букварчета и посрещнаха Читанките, защото вече са грамотни. Всяка паралелка организира свой неповторим празник с много настроение, стихотворения и песни. Родителите също се включиха, не само като зрители, а и като част от програмата. Празник на буквите в 1.А клас с класен ръководител г-н Стефан […]

Read More

Мерая от 4.в клас трогна всички с неочаквано обръщение

Не е нужен специален повод, за да благодариш на учителите си или да кажеш нащо хубаво и искрено на съучениците си. Мерая от 4.в клас отправи своето послание в един обикновен учебен ден, в часа по английски език.

Read More

Дискусия за трафика на хора

Този век, това десетилетие, тази година, в този момент робството е по-реално от всякога, а жертвите му са повече от всеки един момент в световната история. И то има много лица… Какво е съвременно робство? Какво представлява трафикът на хора? Какви са жертвите на този често неглижиран, но реален и сериозен проблем? Как можем да […]

Read More

Цветя от капачки усмихнаха училището

Във връзка с работата ни по програма Екоучилища имаме възможност отново да се включим в The 2023 Global Action Days are all about the 5Rs – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose и в първата ни дейност, свързана с повторно използване на отпадъчни материали, учениците от Еко-комитета направиха на 25 април вази и саксии с […]

Read More