Водата е живот

Отбелязахме Световния ден на водата с прекрасна инсталация, подготвена от ученици от групата по интереси „Климатът и ние“ и участници в Еко-комитета на 75. ОУ под ръководството на г-жа Виолета Бимбова-Туфан и г-жа Йорданка Мирчева-Гайдаржи. Официална тема на Световния ден на водата за 2023 година е „Ускоряване на промяната“. Това означава намиране на много по-ефективни […]

Read More