Работа по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“

В 75. ОУ „Тодор Каблешков“ се осъществява висококачествена работа с ученици по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“. Кабинетът за допълнителна подкрепа е оборудван с най-новите системи за работа с деца със СОП и деца в риск. Разполага с пясъчна табла, Дърво – четири сезона, мултифункционална кула, фонологични карти, игра за дихателни упражнения, манипулативни дъски, терапевтични […]

Read More

Закуска с кауза всеки четвъртък

На 9 март, четвъртък, по време на голямото междучасие, в кабинета по география, се състоя първата обща закуска на ученици и учители. Нейната цел е да намалим въглеродния отпечатък и да се борим за нулев отпадък, като всеки донесе здравословна храна от вкъщи в кутия за многократна употреба. По идея на Еко-комитета на 75. ОУ […]

Read More