Отчетно-изборно събрание на Обществения съвет

Уважаеми родители, На 25.02.2020 г., от 17:00 ч в учителската стая та 75.ОУ ще се проведе отчетно-изборно събрание на Обществения съвет към училището. Дейност на обществения съвет и организация на работа Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет […]

Read More