Проф. дпн Румяна Танкова изнесе лекция на учителите в 75. ОУ “Тодор Каблешков”

Проф. дпн Румяна Танкова, декан на педагогическия факултет на ПУ “Св. Паисий Хилендарски”, проведе обучение на началните учители в 75. ОУ “Тодор Каблешков”, по време на което представи иновативни техники и методи за успешно ограмотяване в начален етап. По време на обучението, провело се на 17.05.2019 г., бяха обсъдени важни теми, касаещи спецификата на работа […]

Read More