150 години безсмъртие

Учениците от 75. ОУ „Тодор Каблешков“ почетоха паметта на Васил Левски с поредица от събития. Проведоха се тематични уроци, бяха изработени красиви табла, които са подредени в коридорите на училището, а в Музикалната зала беше изнесена художествено-музикална програма, посветена на живота и дейността на Апостола. По инициатива на 2.а клас се проведе конкурс за рецитиране на стихотворението „Обесването на Васил Левски“, като всички участници получиха грамоти.