12 остават свободните места за първокласници в 75.ОУ „Тодор Каблешков“

След приключване на срока за записване, остават 12 свободни места за първокласници за учебната 2019/2020 година.