Четенето е радост и необходимост всеки ден – открит урок в 3. А клас

„Четене с разбиране“ – това беше темата на открития урок на 3. „А“ клас с класен ръководител г-жа Мими Иванова. По блестящ начин учениците демонстрираха уменията си да извличат информация от текст в разнообразни ситуации. Но също така показаха как се работи в атмосфера на приятелство, ред и доброта.

Урокът започна с красив поздрав за началото на пролетта. Много умело и ведро учениците въвлякоха гостите в темата на урока, като се обърнаха с личен въпрос към всеки един от тях и поднесоха цветя. Децата представиха драматизация на изучено произведение, четоха и преразказваха свои любими приказки, отговаряха на въпроси към текст и анализираха процеса на четене с разбиране чрез мисловна карта. Пресъздадоха посещение на кино, при което трябваше да се ориентират по надписите и указанията около тях. Часът завърши с песен, хоро и заслужени аплодисменти за невероятните ученици и тяхната прекрасна госпожа.