Честита Баба Марта!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В навечерието на 1 март 75. ОУ „Тодор Каблешков“ организира поредица от работилници за мартеници, в които учениците споделиха радостта от творчеството със своите родители и учители.

Всички заедно създадоха уникални мартеници и табла за празника. Инициативата е част от проекта „Играем и учим с родители“, който училището изпълнява към ЦОИДУЕМ (Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства).

Една от целите на проекта е изграждането на ефективна комуникация между учители, родители и ученици и непрестанното ѝ обогатяване.

Предвижда се създаването на платформа за дискусия, чрез която да се разглеждат различни казуси, особено такива, свързани с дискриминация, отпадане от образователната система и проява на агресия.